Panorama V

Babka v električke podáva feťákovi lístok:
- Mladý pánko, noze mi to predierkujte.
Feťák sa otočí ku strojčeku, po ceste vidí vojaka:
- Hej vojačik, predierkuj starkej lístok!
- Ja nie som vojak, ja som námorník!
Feťák na druhú stranu:
- Babka, zle je! Sme na lodi!