Panorama V

Stoja dvaja kozmonauti na Mesiaci pred raketou a jeden hovorí druhému:

-Nepozeraj na mňa tak sprosto, ja som nezamykal.