Uznesenia a zápisnice z mestského zastupiteľstva sú zverejňované na stránke mesta Púchov.