Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

12. nedeľa v Cezročnom období 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 24. 06. – 31. 06. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

08. 30 školská

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

-

17. 00

Sobota Sv. Petra a sv. Pavla

08. 00

11. 00

09. 30

 

13. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

11.00 hodová

09.45

 

Záujemci o birmovku si prihlášky môžu vyzdvihnúť v sakristii kostolov alebo na fare. Príprava bude pre žiakov 6. ročníka a starších.

V utorok bude ranná svätá omša posunutá na 8.30 h a bude určená pre žiakov ZŠ Slovanská. Pred omšou bude aj spoveď pre žiakov.

Tento týždeň ešte nie je prvý piatok v mesiaci júl, ale budem spovedať ako k prvému piatku: Spoveď v kostole bude:

streda              15.00 – 17.00 h – Dolné Kočkovce

piatok                            14.00 – 16.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

pondelok        08.00 – DSS Hubertus

utorok                           09.30 - DSS Kolonka

streda              08.00 – Nosice

štvrtok             08.00 – Dolné Kočkovce

piatok              08.00 – Horné Kočkovce.

V sobotu je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Slávnosť je prikázaným sviatkom. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Sväté omšu sú pozmenené už v piatok večer! Po svätých omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. otca.

Od budúcej nedele sa mení vo farnosti čas slávenia svätých omší v nedeľu na prázdninový režim. Svätá omša v Horných Kočkovciach bude o 7.00 h a 08.30 h počas celých letných prázdnin a v Dolných Kočkovciach na 9.45 h. V Nosiciach sa presúva zo soboty na nedeľu o 11.00 h. Na budúcu nedeľu však bude výnimočne o 9.45 h kvôli hodom v Dol. Kočkovciach.

Na budúcu nedeľu bude hodová svätá omša v Dolných Kočkovciach o 11.00 h. Po hodovej svätej omši bude malé občerstvenie pri dychovej hudbe.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 6, Dolné Kočkovce - sk. č. 5, Nosice – sk. č. 8.