Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

22. nedeľa v Cezročnom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 29. 08. – 04. 09. 2022:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30 

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

-

23. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

 

09. 45

 

11. 00

Po svätých omšiach sa uskutoční zbierka pre potreby farnosti.

Vo štvrtok  ráno nebude svätá omša.

Prvý piatok v mesiaci september:

Spoveď bude iba v kostoloch:

streda                              15.30 – 17.00 h – Dolné Kočkovce

piatok                             15.00 – 16.30 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych sa uskutoční o týždeň neskôr v rovnakom čase.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 11, Dolné Kočkovce - sk. č. 11, Nosice – sk. č. 6.

 

 

 

 

 

Pridať komentár