Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Palmová (Kvetná) nedeľa 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 25. 03. – 01. 04. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok Veľkého týždňa

07. 00

-

-

Utorok Veľkého týždňa

07. 00

-

-

Streda Veľkého týždňa

18. 00

16. 30

-

Zelený štvrtok

18. 00

-

-

Veľký piatok

15. 00

-

-

Biela sobota

18.00

-

-

Veľkonočná nedeľa

08. 00

11. 00

09. 30

11. 00

Veľkonočný pondelok

08. 00

09. 30

11. 00

 

Dnes je Kvetná nedeľa, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa. Sväté omše budú vo Veľký týždeň zmenené!

Spoločná svätá spoveď bude v našej farnosti zajtra, v pondelok 25. marca v oboch kostoloch:

 

Horné Kočkovce   15.00 – 17.00

Dolné Kočkovce    16.00 – 17.00 

 

V Púchove bude spoveď ešte v utorok od 14.00 - 16.00 h.

Na Zelený štvrtok, po svätej omši, ktorá bude o 18.00 h, bude farský kostol otvorený celú noc pre adoráciu. O 21.00 h vás pozývame na „Modlitbu s trpiacim Kristom v Getsemanskej záhrade“.

Vo kostole v Horných Kočkovciach budú na Veľký piatok a Bielu sobotu ranné chvály. Začiatok bude ráno o 8.00 h.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Sme povinní zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Na Veľký piatok vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 11.00 h vo farskom kostole.

Po obradoch Veľkého piatka, ktoré začnú o 15.00 h, sa vo farskom kostole začne deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý zakončíme v Nedeľu Božieho Milosrdenstva. Boží hrob bude na Veľký piatok otvorený po obradoch pre súkromnú modlitbu počas celej noci do sobotných večerných obradov.

Obrady vzkriesenia na Bielu sobotu začnú o 18.00, bude i slávnostná procesia.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa. Po svätých omšiach bude výročná farská ofera.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 4, Nosice – sk. č. 3.