Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Veľkonočná nedeľa 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 01. 04. – 07. 04. 2024:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Veľkonočný pondelok

08. 00

09. 30

11. 00

Veľkonočný utorok

07. 00

-

-

Veľkonočná streda

18. 30

17. 00

-

Veľkonočný štvrtok

07. 00

-

-

Veľkonočný piatok

18. 30

17. 00

-

Veľkonočná sobota

-

-

18. 00

2. Veľkonočná nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

08. 00

11. 00

09. 30

-

 

Dnes je Veľkonočná nedeľa. Po svätých omšiach bude výročná farská ofera. Tento týždeň budú sväté omše pozmenené, pretože sa posúval zimný čas na letný. (viz. rozpis).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojný priebeh obradov Veľkej Noci vo farskom kostole v Horných Kočkovciach.

Do konca apríla je možné venovať 2% z vašich daní. Prosíme vás o podporu farnosti. Tlačivo pre 2 % je vzadu na stolíku. Ďakujeme.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci apríl. Spoveď v kostoloch bude iba pred svätými omšami,  spoveď chorých a nevládnych bude (okrem DSS) v zvyčajnom čase:

streda              08.00 – Nosice

štvrtok             08.00 – Dolné Kočkovce

piatok              08.00 – Horné Kočkovce

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Vás pozýva 6. apríla sláviť „Nedeľu Božieho milosrdenstva“ na horu Butkov spolu s rádiom Lumen. O 15.00 h bude „Hodina milosrdenstva“ a o 16.00 h bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 9, Dolné Kočkovce - sk. č. 5, Nosice – sk. č. 4.