Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

14. nedeľa v Cezročom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

17. 00

Utorok 

Sv. Cyrila a sv. Metoda

07. 00

08. 30 


09. 45

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota 

-

-

-

15. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00

 

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola 362,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

Ďakujem pomáhajúcim pri upratovaní kostola, i všetkým, ktorí pomáhali pri dnešnej hodovej svätej omši v Dolných Kočkovciach.

V utorok je slávnosť sv. Cyrila a sv. Metoda, apoštolov Slovanov. Slávnosť nie je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú pozmenené.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 4, Nosice – sk. č. 6.

Pridať komentár