Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

16. nedeľa v cezročnom období 2021

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

-

17. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00 

 

Ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili brigády na úprave areálu kaplnky Magdalénky. „Pán Boh odplať každú pomoc.“

Pozvánka: V sobotu a v nedeľu sa uskutoční Púť starých rodičov ku sv. Anne v Lednických Rovniach. Slávnostná svätá omša bude v sobotu o 19.00 h a 24.00 h a v nedeľu o 10.00 h. Pri tejto príležitosti bude vypravený vlak z Trenčianskych Teplíc do Lednických Rovní v sobotu večer a v nedeľu dopoludnia. Odchod vlakov a program púte je na plagáte.

Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý je na budúcu nedeľu, nás diecézny biskup Mons. Tomáš Galis povzbudzuje, aby sme venovali svoj čas seniorom, napr.: navštívili ich a venovali im malý darček a svoj čas a sprevádzali ich do kostola, na cintorín alebo na výlet a podobne.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred ďakujeme za podporu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 13, Dolné Kočkovce - sk. č. 11, Nosice - sk. č. 6.

PutStarychRodicov2021

PutStarychRodicov2021 2

Pridať komentár