Panorama V

 Zazvoní telefón, chlapík ho zdvihne a počuje:
 - Haló, je tam číslo 444 444?
 - Áno...
 - Prosím Vás, mohli by ste mi zavolat lekára, zasekol sa mi prst v číselníku!!!