Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

6. veľkonočná nedeľa 2024

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 06. 05. – 12. 05. 2024:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

-

17. 00

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána

07. 00

18. 30

17. 00

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00 

7. veľkonočná nedeľa

08. 00

11. 00 - Kaplnka Magdalénka

16. 00 - Požehnanie zvonov v kaplnke

09. 30

-

 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Pobožnosť bude o 15.00 hod vo farskom kostole. Povzbudzujeme najmä deti, zapojiť sa do májovej modlitby ruženca pred svätými omšami.

Nasledujúce tri dni: po – ut – str; sú prosebnými dňami v celej Cirkvi za úrodu. Modlime sa tieto dni za dobrú úrodu. V kostole sa budeme modliť za úrodu v pondelok.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. Mení sa čas svätých omší! (viz. rozpis)

Na budúcu nedeľu bude svätá omša o 11.00 hod. v Kaplnke Magdalénke. Svätá omša bude pri príležitosti požehnania nových zvonov, ktoré si v kaplnke budete môcť pozrieť. Požehnanie zvonov bude popoludní o 16.00 hod. a bude spojené s návštevou diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa, ktorý požehná dva nové zvony. Zvony budú niesť mená: Svätý Augustín a Anjel strážny. V kaplnke bude možné zakúpiť si upomienkové predmety.

V stredu bude brigáda na úprave okolia kostola a okolia kaplnky ráno od 9.00 hod. Ak nebude vhodné počasie, tak brigáda bude v sobotu. Srdečne Vás pozývame.

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka a bude možné finančne podporiť zhotovenie nových zvonov. Zbierka bude venovaná na nové zvony pre kaplnku Magdalénku.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 14, Dolné Kočkovce - sk. č. 10, Nosice – sk. č. 1.