Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

32. nedeľa v cezročnom období 2023

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 13. 11. – 19. 11. 2023:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18.00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 00

16.30

-

Sobota

-

-

17. 00

33. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00 detská

09. 30

-

 

Zbierka pre potreby farnosti bola vo výške 822,- EUR. Ďakujeme za podporu.

Zbierka za sviečky pre nenarodené deti bola vo výške 180,- EUR. Ďakujeme.

V nedeľu Krista Kráľa pozýva otec biskup Tomáš mladých na diecézne stretnutie mládeže s názvom KRÁĽOVSKÝ VÍKEND, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. - 26. 11. 2023, v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prihlasovanie prebieha online do 17. novembra. K prihlasovaciemu formuláru sa dostanete pomocou naskenovania QR kódu na plagáte alebo na facebooku: "Mládež Žilinskej diecézy" alebo na instagrame: "za_mladych".

 

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 7, Nosice – sk. č. 1.