Panorama V

Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

  1. nedeľa v Cezročnom období 2023

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 20. 02. – 26. 02. 2023:

 

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18.00

-

-

Utorok

07.00

-

-

Streda

Popolcová  streda

18.00

16.30

-

Štvrtok

07.00

-

-

Piatok

18.00

16.30

-

Sobota

-

-

17.00

1. pôstna nedeľa

08.00

11.00

09.30

-

 

V stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Pri svätých omšiach budeme značiť veriacich popolom. Sme povinní v tento deň zachovať pôst od mäsa a iba jeden krát cez deň sa dosýta najesť. V pôstnom období sme pozvaní robiť pokánie, počúvať Božie slovo, zúčastňovať sa svätých omší, krížovej cesty, venovať sa modlitbe a dobrým skutkom.

V pôstnom období bude krížová cesta každý piatok a každú nedeľu v obvyklom čase. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Budúcu nedeľu bude pôstna zbierka pre charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice – sk. č. 5.

 

 

 

 

{module [120|rounded]}