Panorama V

Občiansky výbor Horné Kočkovce

 

Plán činnosti občianskeho výboru Horné Kočkovce na rok 2014


 

   Zasadnutia občianskeho výboru budú uskutočňované v prvé pondelky v kalendárnom mesiaci o 17:00 hod. v zimnom období a o 19:00 hod.v letnom období v budove bývalej požiarnej zbrojnice na Železničnej ulici v Horných Kočkovciach. Zasadnutia sú verejné. Celkovo je naplánovaných 11 zasadnutí s nasledovným predbežným programom:

 

13.1. 2014

- legislatívny plán činnosti občianskeho výboru

  Horné Kočkovce na rok 2014

- vyhodnotenie akcie „Mikuláš deťom“

- príprava akcie „Fašiangy v Kočkovciach“

- rôzne

3.2. 2014

- príprava akcie „Fašiangy v Kočkovciach“

- príprava akcie „Verejné stretnutie OV

  s občanmi a  primátorom“

- informácia o projektových prípravách

  investičných akcií v Horných Kočkovciach,

  Kolonke a Vŕšku

- rôzne

3.3. 2014

- vyhodnotenie akcie „Fašiangy

  v Kočkovciach“

- príprava akcie „Verejné stretnutie OV

  s občanmi a  primátorom“

- úprava areálu pri Váhu, dobudovanie

  vybavenosti

- informácia o projekte „rekonštrukcia

  železnice“ a obchádzky vozidiel po cestách v 

  Horných Kočkovciach – dopad na kvalitu

  života občanov

- informácie z MsZ

- rôzne

7.4. 2014

- vyhodnotenie akcie „Verejné stretnutie OV

  s občanmi a  primátorom“

- príprava akcie „Vatra a stavanie májov“

- riešenie odvodnenia ciest – prečistenie vpustí

  dažďovej vody

- aktuálne riešenie stavu ciest po zime –

  vysprávky výtlkov

 

- rekonštrukcia ulíc Továrenská, Lichardova

- rôzne

5.5. 2014

- vyhodnotenie akcie „Vatra a stavanie májov“

- príprava akcie „MDD“

- realizácia čistenia vodných tokov a jej

  kontrola- Kolonka

- kontrola stavu dopravného značenia

- rôzne

{module [147|rounded]}2.6.2014

 

- vyhodnotenie akcie „MDD“

- príprava kultúrnych akcií v areáli pri Váhu

- údržba zelene- jej realizácia a kontrola

- informácie z MsZ

- rôzne

4.8.2014

- príprava kultúrnych akcií v areáli pri Váhu

- rôzne

1.9. 2014

- príprava kultúrnych akcií v areáli pri Váhu

- informácie z MsZ

- rôzne

6.10 2014

- vyhodnotenie kultúrnych akcií v areáli pri

  Váhu

- sezónne čistiace práce

- informácie z MsZ

- návrhy požiadaviek na rozpočet pre rok 2015

- rôzne

3.11. 2014

- príprava akcie „Mikuláš deťom“

- rôzne

1.12. 2014

- príprava akcie „Mikuláš deťom“

- rôzne

 

V Púchove 13.01.2014                                                                                            Cyril Crkoň

                                                                                                                                predseda OV

 

{module [147|rounded]}

 

Ak sa Vám stránka nezobrazuje správne kliknite SEM.