Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 7/2019 zo zasadania občianskeho výboru.