Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 5/2019 zo zasadania občianskeho výboru.