Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 4/2019 zo zasadania občianskeho výboru.