Príhovor primátora – zhodnotenie aktivít v obvode za roky 2017 a 2018

p. Gerschdorfová – riešenie okolia kypy rieky Váh a jeho čistota, tak pre psíčkarov aj pre mamičky na relaxáciu, osadenie lavičiek na kype

p. Obšivanová – čistota železničného podchodu, osadenie odpadkových košov na ul. Továrenská a Trenčianska,  zákaz prechodu cez základnú školu, nevhodné umiestnenie multifunkčného ihriska do priestoru ZŠ s MŠ Slovanská

p. Holiš – státie dažďovej vody na ul. Slovanská

p. Ganát – neporiadok pri rieke Váh, poďakovanie vedeniu mesta za zrealizované investície v obvode, vysprávkovanie ul. Štúrova, staronové mimoúrovňové riešenie výjazdu z H. Kočkoviec na most, zmena názvu ulice Továrenská na ul. Hornokočkovská

p. Vajčnerová – vodovod na cintoríne a jeho využívanie občanmi, budovanie cyklochodníkov v meste

p. Šimonová – spaľovanie starých nábytkov a okien na Kolonke, ničenie životného prostredia v blízkom lesíku

p. Gabčová – čistenie koryta potoka Moskovec a jeho prietoku pod mostami

p. Budiačová – oplotenie okolia požiarnej zbrojnice, otváracie hodiny na plavárni v meste

p. Novosad – kolóny automobilov na mestských komunikáciach, navrhuje obchvat na Považskú Bystricu cez ul. Nábrežná

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť