Panorama V

 

Vážení spoluobčania,

v záujme lepšej vzájomnej komunikácie je na objekte starej hasičskej zbrojnice umiestnená odkazová schránka pre pripomienky, nápady či kritiku. Ďalšie schránky budú v priebehu októbra 2011 umiestnené na Kolonke a pri pohostinstve Chanová.