Bola zverejnená zápisnica č. 3/2022 zo zasadania občianskeho výboru a zoznam investícii za obvod č.7.

 

 

Pridať komentár