Panorama V

Bola zverejnená zápisnica č. 4/2020 zo zasadania občianskeho výboru.