Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

12. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  Narodenie sv. Jána Krstiteľa

18. 30

-

-

Utorok

08. 30 školská

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok  Najsvätejšieho srdca Ježišovho

18. 30

17. 30

-

Sobota

Sv. Petra a sv. Pavla

07. 00

08. 30

09. 45

11. 00

13. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

11. 00 hodová

09. 45

 

Dnes je po svätých omšiach zbierka pre dobročinné diela Svätého Otca.

Od tejto soboty sa mení čas slávenia svätých omší vo farskom kostole v nedeľu na prázdninový režim. Výsledok minuloročného hlasovania bol nerozhodný, zdá sa, že sv. omša o 7.00 h počas letných prázdnin vyhovuje väčšine.

V pondelok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

V utorok bude ďakovná svätá omša na konci školského roka za účasti detí zo ZŠ Slovanská. Ranná svätá omša nebude o 7.00 h, ale o 8. 30 h.

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Nie je to prikázaný sviatok. Ale budem spovedať ako v prvopiatkovom týždni, aby ste sa mohli duchovne pripraviť na túto slávnosť, tiež na hody v Dolných Kočkovciach a žiaci a študenti na prázdniny.

Spoveď v tomto týždni v kostoloch:

streda 15.30 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 11.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach.

Vo štvrtok večer bude eucharistická adorácia s modlitbami vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Začiatok je o 20.00 h.

V sobotu je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Slávnosť je prikázaným sviatkom. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Sväté omše sú zmenené. (viz. rozpis)

Hodová svätá omša v Dolných Kočkovciach bude v nedeľu o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude čestný dekan Ján Zicho z Belušských Slatín. Po hodovej svätej omši bude malé pohostenie pri dychovej hudbe. Srdečne vás pozývame.

V utorok bude v Dolných Kočkovciach upratovanie kostola pred hodmi o 16.00 h.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 4, Dolné Kočkovce - sk. č. 9, Nosice - sk. č. 6.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť