Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Nedeľa Najsvätejšej Trojice 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

 

17. 00

Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

07. 00

18. 30

17. 30

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

18. 00

12. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00


09. 45

-

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Máme povinnosť zúčastniť sa celej sv. omše. Slávnostná procesia zo sviatku Kristovho tela a krvi začne po svätej omši o 18.30 h v Horných Kočkovciach. Povzbudzujeme hasičov, muzikantov, spevákov i veriacich k účasti na procesii.

V sobotu 22. júna 2019 sa uskutoční v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Program začne prednáškou o 9.30h a o 10.30h bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Bližší program je na plagáte.

V utorok bude tichá adorácia v kostole v Horných Kočkovciach od 18.30 h do 19.30 h.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 5, Dolné Kočkovce - sk. č. 10, Nosice - sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť