Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

31. nedeľa v Cezročnom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 31. 10. – 06. 11. 2022:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30 

-

17. 00

Utorok Všetkých svätých

08. 00

11. 00

09. 30

-

Streda Spomienka na zosnulých

18. 30         kaplnka Magdalénka

17.00

Dom smútku

16. 00

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

17. 00

32. nedeľa v Cezročnom období

08. 00

11. 00 hodová

 

09. 30

-

V utorok 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, a v Nosiciach bude už v pondelok podvečer o 17.00 h vigília slávnosti. V utorok popoludní bude otvorená aj kaplnka Magdalénka k poklone Najsvätejšej sviatosti od 15.00-20.00 hod.

Slávnosť Všetkých svätých je sviatok patrónov farnosti, vo farnosti máme hody. Hodová svätá omša bude slávená spolu s 15. výročím posvätenia chrámu v budúcu nedeľu 6. novembra 2022 o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude vdp. František Daško. Srdečne vás pozývame. Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka pre potreby farnosti.

V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bude v Nosiciach na cintoríne, v Dolných Kočkovciach bude svätá omša v Dome smútku a v Horných Kočkovciach bude svätá omša v kaplnke Magdalénke. Omše budú v tento deň spojené s pobožnosťou za zosnulých.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky možno získavať od 1.-8. novembra.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 6, Dolné Kočkovce - sk. č. 9, Nosice – sk. č. 7.