Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

23. nedeľa v Cezročnom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti od 05. 09. – 11. 09. 2022:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30 

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

18. 30       

kaplnka Magdalénka

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

-

24. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30

 

09. 45

 

11. 00 hodová

Zbierka pre potreby farnosti bola 884,-€. Ďakujeme za vašu podporu farnosti.

Spoveď chorých a nevládnych bude až v tomto týždni v zvyčajnom čase.

Vo štvrtok  nebude v Hor. Kočkovciach svätá omša ráno, ale večer v kaplnke Magdalénke.

V nedeľu sa uskutoční hodová svätá omša v Nosiciach o 11.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude František Daško. Občerstvenie je zabezpečené. Ste srdečne pozvaní!

Diecézna charita Žilina aj tento rok organizuje Zbierku školských pomôcok, ktorá potrvá do 15. septembra 2022. Školskými pomôckami, notebookmi alebo tabletmi môžete pomôcť deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta sú na nástenke.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 12, Dolné Kočkovce - sk. č. 1, Nosice – sk. č. 7.

 

 

 

 

Pridať komentár