Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

19. nedeľa v Cezročnom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

07. 00

-

-

Utorok

-

-

-

Streda

-

-

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00 vigília

20. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00 - kaplnka Magdalénka

 

09. 45

 

18. 00 vigília

 

 

V pondelok nebude vo farskom kostole svätá omša večer, ale ráno o 7.00 h.

V utorok, v stredu a vo štvrtok nebude sv. omša pre čerpanie dovolenky.

Na budúcu sobotu sa uskutoční brigáda pri kaplnke Magdalénke o 9.00 hod. Bude potrebné upratať kaplnku a upraviť okolie k 1. výročiu požehnania kaplnky Magdalénky.

V nedeľu 14. augusta 2022 bude slávnostná hodová svätá omša v kaplnke Magdalénke. Začiatok je o 11.00 hod. Slávnostným kazateľom bude kanonik Nitrianskej kapituly Mons. Peter Brodek. Pri tejto príležitosti bude požehnaný nový kamenný kríž. Svätá omša bude spojená s požehnaním liečivých bylín a kvetov, prineste si ich na požehnanie. Sedenie v kaplnke a okolo kaplnky je obmedzené, vezmite si niečo na sedenie. Pri kaplnke bude možné zakúpiť si upomienkové veci na pamiatku. Srdečne vás pozývame.

Sväté omše v nedeľu budú pozmenené (viz. rozpis).

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 8, Nosice – sk. č. 3.