Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

16. nedeľa v Cezročom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

07. 00

-

-

Utorok

-

-

-

Streda

-

-

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30 

kaplnka Magdalénka

17. 00

-

Sobota 

-

-

-

17. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00

 

V pondelok nebude vo farskom kostole svätá omša večer, ale ráno o 7.00 h.

V utorok, v stredu a vo štvrtok nebude sv. omša pre čerpanie dovolenky.

V piatok bude sv. omša o 18.30 h v kaplnke Magdalénke.

Pozvánka: V sobotu a v nedeľu sa uskutoční Púť starých rodičov ku sv. Anne v Lednických Rovniach. Slávnostná svätá omša bude v sobotu o 19.00 h a 24.00 h a v nedeľu o 10.00 h. Pri tejto príležitosti bude vypravený vlak z Trenčianskych Teplíc do Lednických Rovní. Odchod vlakov a program púte je na plagáte.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti. Vopred ďakujeme za podporu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 5, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice – sk. č. 8.

Pridať komentár