Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

13. nedeľa v Cezročom období 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

08. 30 školská

-

18. 00

Streda Sv. Petra a sv. Pavla

07. 00

18. 30

17. 00

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota 

Návšteva Panny Márie

08. 00

kaplnka Magdalénka

-

 

14. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


11. 00 


09. 45

 

Zbierka na opravu fasády v Dolných Kočkovciach bola 1626,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

V utorok od 16.00 h sa uskutoční brigáda na úprave okolia kostola v Dolných Kočkovciach po obnove fasády. Dobrovoľníkov prosím o účasť.

Ďakujem pomáhajúcim pri brigáde pri kaplnke Magdalénke, ktorá bola v stredu. 

V utorok ráno bude svätá omša v Horných Kočkovciach o 8.30 h pre žiakov ZŠ - Slovanská. 

V stredu je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Slávnosť je prikázaným sviatkom. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa svätej omše. V tento deň bude po svätých omšiach aj zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

V sobotu ráno bude svätá omša v kaplnke Magdalénke o 8.00 h.

Od budúcej nedele sa mení vo farnosti čas slávenia svätých omší v nedeľu na prázdninový režim. Svätá omša o 11.00 h v Horných Kočkovciach bude o 7.00 h počas celých letných prázdnin. V Nosiciach sa presúva zo soboty na nedeľu o 11.00 h. Na budúcu nedeľu však bude výnimočne o 9.45 h kvôli hodom v Dolných Kočkovciach.

Na budúcu nedeľu bude hodová svätá omša v Dolných Kočkovciach o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude Vdp. Juraj Drobný. Po hodovej svätej omši bude malé občerstvenie pri dychovej hudbe. Srdečne vás pozývame. 

Vo štvrtok večer bude „Hodina s trpiacim Kristom.“ - eucharistická adorácia s modlitbami vo farskom kostole v Horných Kočkovciach. Začiatok je o 20.00 h. 

Prvý piatok v mesiaci júl: 

Spoveď v kostoloch: 

streda 15.30 – 17.00 h – Dolné Kočkovce

piatok 15.00 – 16.30 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

pondelok 08.00 – DSS Hubertus a DSS Kolonka

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – Dolné Kočkovce

piatok 08.00 – Horné Kočkovce.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 2, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice – sk. č. 5.

Pridať komentár