Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

6. veľkonočná nedeľa 2022

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

 

17. 00 vigília

Štvrtok 

Nanebovstúpenie Pána

07. 00

18. 30

17. 00

-

Piatok

18. 30

17. 00

-

Sobota

-

-

18. 00  

7. Veľkonočná nedeľa

08. 00

11. 00 1.sv. prijímanie

09. 30 1.sv. prijímanie

-

 

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali s prípravou birmovancov a s upratovaním kostola.

Nasledujúce tri dni: po – ut – str; sú prosebnými dňami v celej Cirkvi za úrodu. Modlime sa tieto dni v za dobrú úrodu. V kostole sa budeme modliť za úrodu v piatok. 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa celej svätej omše. Mení sa čas svätých omší! (viz. rozpis

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti 1. sv. prijímanie. Začiatok 1. sv. prijímania je v Dolných Kočkovciach o 9.30 h a v Horných Kočkovciach o 11.00 h. Prosíme vás, aby ste lavice nechali voľné pre rodičov a uprednostnili príbuzných detí pri vstupe do kostola. 

Nácvik detí k 1. sv. prijímaniu bude v utorok o 16.00 h v kostole v Horných Kočkovciach a v Dolných Kočkovciach v utorok o 17.30 h. Prosím o účasť všetky deti.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - rodičia, Dolné Kočkovce - rodičia, Nosice – sk. č. 8.

Pridať komentár