Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

18. nedeľa v cezročnom období 2021

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

-

19. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00 

 

V sobotu sa opäť uskutoční brigáda na úprave areálu kaplnky Magdalénky ráno od 9.00 h. Potrebné je, vziať si náradie: hrable, motyky, sekerky, fúriky, pretože sa bude rozvážať hlina, čistiť a upravovať okolie po stavebných prácach, sadiť okrasné dreviny a kvety. Ďakujeme. 

Prvý piatok v mesiaci august: 

Spoveď v kostoloch: 

streda 16.00 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

pondelok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – Dolné Kočkovce

piatok 08.00 – Horné Kočkovce.

Vo štvrtok večer bude eucharistická adorácia s modlitbami vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Začiatok je o 20.00 h. 

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 1, Dolné Kočkovce - sk. č. 2, Nosice - sk. č. 8.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť