Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

13. nedeľa v cezročnom období 2021

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

 

17. 00

Utorok - sv. Petra a sv. Pavla

08. 30 !

17. 30

17. 30

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

 

14. nedeľa v Cezročnom období

07. 00

08. 30


09. 45


11. 00 

 

Od dnes sa mení vo farnosti čas slávenia svätých omší v nedeľu na prázdninový režim. Svätá omša o 11.00 h bude o 7.00 h počas celých letných prázdnin. V Nosiciach sa presúva zo soboty na nedeľu o 11.00 h.

V utorok je slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. Slávnosť je prikázaným sviatkom. Zatiaľ nás pre pandémiu neviaže povinnosť zúčastniť sa svätej omše. Táto povinnosť je opäť obnovená KBS pre celé Slovensko od 1. júla 2021. Sväté omše sú v utorok pozmenené. (viz. rozpis) Ranná svätá omša bude v utorok až o 8.30 pre žiakov ZŠ. V tento deň bude po svätých omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Prvý piatok v mesiaci júl: 

Spoveď v kostoloch: 

     piatok  15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych: 

     pondelok 08.00 – DSS Hubertus a DSS Kolonka

     streda  08.00 – Nosice

     štvrtok 08.00 – Dolné Kočkovce

     piatok  08.00 – Horné Kočkovce.

Vo štvrtok večer bude eucharistická adorácia s modlitbami vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Začiatok je o 20.00 h. 

V sobotu 3. júla 2021 sa uskutoční dekanátna púť do Rajeckej Lesnej spojená so slávením fatimskej soboty. Začína sa modlitbou posv. ruženca v areáli pútnického miesta o 17.00  h. Po ruženci bude nasledovať svätá omša, ktorú bude sláviť diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Počas svätej omše bude príležitosť pristúpiť ku svätej spovedi. Srdečne vás pozývame na slávenie fatimskej soboty. Doprava na fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej je individuálna.

V zakristii kostolov si môžete vziať knihu Jozefa Fedora o výstavbe kostole v Dolných Kočkovciach, vydanú pri príležitosti 20. výročia postavenia kostola. Príspevok za knihu je dobrovoľný.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 10, Dolné Kočkovce - sk. č. 8, Nosice - sk. č. 3.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť