Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

34. Nedeľa v Cezročnom období 2020

Nedeľa Krista Kráľa

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

18. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota 

-

-

17. 00

1. adventná nedeľa

08. 30

11. 00 

09. 45 

 

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude krátka poklona Najsvätejšej sviatosti s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu.

Od 16. 11. 2020 platia nové pravidlá pre návštevu kostolov. To znamená, že v danej situácii až do odvolania platia tieto opatrenia:

  • musíme dodržiavať šachovnicové sedenie a odstupy v laviciach kostolov;
  • nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili miesta na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom;
  • v kostole pri bohoslužbách je nosenie rúšok povinné pre všetkých; 
  • dezinfekcia rúk je aplikovaná inou osobou; 
  • sväté prijímanie sa podáva na ruku;
  • sväté omše ostávajú recitované.

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti, pretože nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v našich chrámoch. Správajme sa zodpovedne a nepodceňujme vážnosť situácie, aby sme mohli navštevovať sväté omše.

Pozývame vás zapojiť sa do charitatívnej potravinovej TESCO zbierky, ktorá sa uskutoční v predajniach TESCO ešte v tomto týždni pre Slovenskú katolícku charitu do soboty 28.novembra 2020. Pomôcť môžete kúpou trvanlivých potravín a drogérie, ktoré necháte dobrovoľníkom SKCH za pokladňou. Prejavíte tak konkrétne solidaritu s druhými.

Tradičná pobožnosť pri zvonici v Dolných Kočkovciach pri adventnom venci sa v tomto roku neuskutoční z dôvodu pandémie Covid-19. 

Ohlásenie: JUDr. Mgr. Miloš Ágh, manžel Mgr. Kataríny r. Dvorskej, bývajúci v Horných Kočkovciach, má prijať trvalý diakonát dňa 13. decembra 2020 v Bratislave pre službu v Ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Ak by niekto vedel o prekážke, pre ktorú by menovaný nebol súci na prijatie diakonátu, nech to oznámi na Farskom úrade v Horných Kočkovciach.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Pri svätých omšiach bude požehnanie adventných vencov a sviec, ktoré si prinesiete. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka pre charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 8, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice – sk. č. 8.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť