Veľkonočné trojdnie vo Farskom kostole Všetkých svätých 

v Horných Kočkovciach

Zelený štvrtok:

20:00 – 24:00 Kostol otvorený pre súkromné modlitby s trpiacim Ježišom Kristom v Getsemanskej záhrade

Veľký piatok:

14:00 – 18:00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe a poklone krížu

Biela sobota:

  9:00 – 12:00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe

14:00 – 17:00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe

Veľkonočná nedeľa:

9:00 – 12:00 Kostol otvorený k súkromnej modlitbe