pokoj vam

Otvorenie kostola

 

Farský kostol Všetkých svätých v Horných Kočkovciach je otvorený pre súkromnú modlitbu a poklonu v dňoch:

Utorok 18.00 – 19.00 h

Štvrtok 18.00 – 19.00 h

Nedeľa 09.00 – 11.30 h

 

Prosíme návštevníkov kostola, aby dbali na všeobecné hygienické odporúčania a dodržiavali tieto obmedzenia a povinnosti :

  • vstup do priestorov kostola je možný len zdravým osobám, ktoré nie sú v karanténe;
  • vstup iba s rúškom na tvári a s ochrannými rukavicami;
  • najviac 10 osôb /nezapočítáva sa kňaz a služba v počte dvoch/;
  • dodržiavať rozostup medzi návštevníkmi najmenej 2 metre;
  • riadiť sa pokynmi dohliadajúcej služby.

 

Je  zakázané fotografovať, filmovať a natáčať iné osoby do mobilného telefónu pred kostolom a v priestoroch kostola.

Pridať komentár