cpfbaumit

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Baumit a Centra pre filantropiu, n.o. z programu Tu sa nám páči tu chceme žiť.

 

Absencia spoločensko-kultúrneho priestoru v miestnej časti Horné Kočkovce podnietila členov občianskeho výboru revitalizovať  chátrajúci areál, ktorý v minulosti slúžil obyvateľom práve na rôzne spoločenské aktivity. Snahou občianskeho výboru je v spolupráci s dobrovoľníkmi vrátiť tomuto kúsku prírody jeho krásu a vitalitu, oživiť areál tak, aby sa stal pre miestnu komunitu opäť atraktívny.

Členovia výboru preto reagovali na grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť a vypracovali projekt „Za kultúrou do prírody“, ktorého cieľom je upraviť nevyužitý priestor v obci a vytvoriť tak vhodné podmienky pre kultúrny a spoločenský život.

Maximálna suma určená na podporu jedného projektu je 1660 €, rozpočet projektu Za kultúrou do prírody zostavil realizačný tím na sumu 1657 €. Koncom septembra sa zverejnili výsledky.  Projekt uspel v konkurencií iných projektov a na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a spoločnosti Baumit bol občianskemu výboru udelený grant, avšak len vo výške 1000 euro.

Ďalšie finančné a materiálne prostriedky sa výbor pokúsi získať od miestnych organizácií a podnikateľov.

Výsadba novej zelene, osadenie lavičiek, nové oplotenie, úprava parketu, úprava pódia – to všetko sú hlavné aktivity projektu. Areál, sa tak stane nielen miestom pre kultúru, ale i šport, oddych a zábavu pre všetky vekové kategórie.

Aktivity projektu sú naplánované od októbra 2011 do augusta 2012. V mesiaci október členovia výboru a miestni dobrovoľníci vysadili nové živé oplotenie. Sadenice poskytlo Urbárske spoločenstvo Horné Kočkovce. Ďalšie práce sú naplánované od marca 2012. Každý, kto má chuť pomôcť bude srdečne vítaný.

 

ohrada

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť