Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

1. pôstna nedeľa 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

09. 30 rekolekcia

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota  

-

-

17. 00

2. pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes sa po svätých omšiach uskutoční finančná zbierka pre Slovenskú katolícku charitu.

Popoludní vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty o 14.00 h v oboch kostoloch.

V tomto týždni v stredu, piatok, sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom týchto dní je príprava na sviatosť zmierenia a láska k blížnym.  Na tento úmysel budeme pamätať pri omši v stredu.

OZ S láskou k človeku bezplatne krátkodobo zapožičia polohovateľnú posteľ s príslušenstvom pre ľudí odkázaných na starostlivosť v domácom prostredí. Kontakty na stránke OZ slaskoukcloveku.sk alebo na farskom úrade.

Vo štvrtok sa uskutoční v našej farnosti rekolekcia. Svätá omša bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach o 9.30 h a srdečne vás na ňu pozývame.

V sobotu 16. marca sa uskutoční predsobášna náuka č. I pre snúbencov na fare o 18.30 h.

V sobotu 30. marca bude v divadle v Púchove divadelné predstavenie: „František.“ Predstaví nám život sv. Františka z Assisi. Začiatok bude o 18.00 h. Sme pozvaní.

Chcem dodatočne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k pokojnému priebehu vizitačnej návštevy diecézneho biskupa i za upratovanie kostola pred jeho návštevou. „Pán Boh zaplať.“

Pripomínam výlet na pútnické miesta v Taliansku. Navštívime Assisi, Cascia, Manopelo, Lanciano, Loreto a San Giovanni Rotondo. Cena zájazdu je 379,- €. Viac informácií je na plagáte a prihlasovanie je v zakristii kostolov.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 6, Dolné Kočkovce - sk. č. 7, Nosice - sk. č. 1.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť