Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

8. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Popolcová streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

17. 30 vizitácia

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota  

-

-

17. 00

1. pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

V stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Pri svätých omšiach budeme značiť veriacich popolom. Sme povinní v tento deň zachovať pôst od mäsa a iba jeden krát cez deň sa dosýta najesť. V pôstnom období sme pozvaní častejšie počúvať Božie slovo a zúčastňovať sa svätých omší, Krížovej cesty, venovať sa modlitbe, dobrým skutkom a robiť pokánie.

V pôstnom období bude krížová cesta každý piatok a každú nedeľu v obvyklom čase. Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Vo štvrtok bude svätá omša v Horných Kočkovciach nie ráno, ale večer o 17.30 spojená s vizitačnou návštevou diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Po svätej omši bude 30 min. diskusia s veriacimi. Príde na celodennú návštevu, pri ktorej oi. skontroluje všetky kostoly, DSS, a stretne sa i s veriacimi v Dolných Kočkovciach o 16.00 h na krátku diskusiu. Pozývame vás na priateľské stretnutie s otcom biskupom.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. Uskutoční sa zbierka na charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 5, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice - sk. č. 8.

Chcem poďakovať všetkým darcom, ktorý v tomto týždni darovali finančné dary na opravu kaplnky „Magdalénky“. Príspevky boli cez:

 • nedeľné zbierky do pokladničky: 2577,- €;
 • bezhotovostné prevody v banke: 8220,- €;
 • jednotlivcov prispievajúcich v hotovosti: 9734,- €.

Opravu kaplnky ste podporili od 3.2. – 1.3. sumou 20 531,- EUR. Na viac je pre kaplnku „Magdalénku“ vyzbieraná suma 4 000,- EUR z 2 % daní. I túto nedeľu sú k dispozícii tlačivá na 2% daní a upomienkové predmety pre všetkých, ktorí prispeli. Úprimné: „Pán Boh odplať.“

Pre záchranu kaplnky sa teraz vybavuje:

 • technika na ozvučenie
 • zabezpečenie kaplnky – nové mreže a alarm
 • projekt na elektrické rozvody
 • prípojka na elektrinu ???
 • orez stromov
 • okenné vitráže a nové drevené okná
 • omietky vnútorné a náter strechy
 • projektové spracovanie okolia
 • statické posúdenie oporného múru
 • cement a kameň na oporný múr.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť