Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 00

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota  

-

-

17. 00

8. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Zbierka pre potreby farnosti bola vo výške 740,- EUR. Ďakujem za vašu podporu farnosti.

Chcem poďakovať všetkým darcom, ktorý v tomto týždni darovali finančné dary na opravu kaplnky „Magdalénky“. Podarilo sa nám od Nového roka prekročiť hranicu 10 000,- EUR. I túto nedeľu sú k dispozícii upomienkové predmety pre všetkých, ktorí prispeli. Úprimné: „Pán Boh odplať.“

Pozývame vás na 7 - dňový autobusový zájazd do Talianska, v termíne od 5. mája – 11. mája 2019. Navštívime mestá: Padova, kde žil sv. Anton Paduánsky a sv. Leopold Mandič, kde sú relikvie sv. Lukáša a sv. Justíny, Assisi, kde žil sv. František a sv. Klára, Cascia, kde žila sv. Rita, Lanciano, kde je najväčší eucharistický zázrak,  Benátky, kde je hrob sv. Mareka a S. G. Rotondo známe pôsobením sv. pátra Pia. Cena zájazdu je 379,- €. Prihlásiť sa môžete na Farskom úrade v Horných Kočkovciach a prineste si zálohu 200,- €.

Vo štvrtok 28. februára bude v kostole Trenčín - Juh o 18.30 h Večer milosrdenstva. Z Púchova pôjde autobus, záujemci sa môžu prihlásiť v zakristii kostolov.

Spoveď k prvému piatku v mesiaci marec v kostoloch:

streda 15.00 – 16.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.00 – 16.30 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 11.00 – Dolné Kočkovce

V utorok bude upratovanie kostola v Horných Kočkovciach pred vizitačnou návštevou diecézneho biskupa. Upratovanie začína o 16.00 h.

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach.

Vo štvrtok večer, pred prvým piatkom, bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Je to eucharistická adorácia s modlitbami. Začiatok je o 20.00 h.

Dirigentka speváckych zborov vyhlasuje nábor nových členov. Všetci záujemci o spev v miešanom zbore nech prídu v sobotu 2. marca o 18.30 h na faru.

Oznam pre rodičov detí, ktoré chodili na detské stretnutia v piatok večer: Stretnutia detí na fare v piatok večer, sa z dôvodu nedostatku animátorov rušia.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 4, Dolné Kočkovce - sk. č. 5, Nosice - sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť