Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

34. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok  

07. 00

-

-

Utorok 

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok 

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota 

-

-

17. 00

1. adventná nedeľa 

08. 30

11. 00 

09. 45 

 

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude krátka poklona Najsvätejšej sviatosti s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu. Kto sa zúčastní na poklone, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V pondelok opäť nebude svätá omša večer, ale ráno o 7.00 h.

V sobotu večer bude v Dolných Kočkovciach pri zvonici pobožnosť pri adventnom venci. Začiatok je 18.30 h. Pobožnosť sa bude opakovať vždy v sobotu pred každou adventnou nedeľou v rovnakom čase.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Pri svätých omšiach bude požehnanie adventných vencov a sviec, ktoré si prinesiete. Po svätých omšiach bude tradičná zbierka na charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 13, Dolné Kočkovce - sk. č. 11, Nosice - sk. č. 6.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť