Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

5. nedeľa v Cezročnom období 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

pomazanie chorých

16. 00

pomazanie chorých

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota  

-

-

17. 00

6. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes popoludní bude v kostole v Horných Kočkovciach stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 14.00 h. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.

Vo pondelok je spomienka Panny Márie Lurdskej a zároveň sa slávi Svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti sa vysluhuje v kostoloch sviatosť pomazania chorých. Tento rok bude svätá omša pre chorých, spojená s udeľovaním sviatosti pomazania chorých v stredu v oboch kostoloch, o 16.00 h v Dolných Kočkovciach a o 18.00 h v Horných Kočkovciach.

V piatok 15. februára 2019 bude po večernej svätej omši koncert chvál: „Ako v nebi, tak i na zemi.“ Pozýva Mládež rán Kristových a spoločenstvo Efata.

Pozývame vás na 7 - dňový autobusový zájazd do Talianska, v termíne od 5. mája – 11. mája 2019. Navštívime mestá Padova, Assisi, Cascia, Lanciano, Benátky a S. G. Rotondo. Cena zájazdu je 379,- €. Prihlásiť sa môžete na Farskom úrade v Horných Kočkovciach a prineste si zálohu 200,- €.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

Chcem poďakovať všetkým darcom, ktorý v tomto týždni darovali finančné dary na opravu kaplnky „Magdalénky“. Úprimné: „Pán Boh odplať.“

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 2, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice - sk. č. 5.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť