Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

Krst Krista Pána 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17. 00 vigília

2. nedeľa

v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes je slávnosť Krstu Krista Pána, záver vianočného obdobia.

V utorok vás pozývame na tichú poklonu pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou do kostola v Horných Kočkovciach, v čase od 18.30 – 19.30 h. Poklona bude vždy v tretí utorok v mesiaci.

Od piatku 18. januára do 25. januára je „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.“ Pamätajme vo svojich osobných modlitbách na tento úmysel.

Pripomíname vám Ples rodín, ktorý sa uskutoční v Horných Kočkovciach dňa 26. januára 2019. Cena je 25,-€. Predaj lístkov je v obchode vedľa kostola. Kto chce darovať cenu do tomboly, môže ju priniesť na faru.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 13, Dolné Kočkovce - sk. č. 10, Nosice - sk. č. 1.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť