Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

34. nedeľa v Cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17.00

1. adventná nedeľa

08. 30

11. 00 detská

09. 45

-

 

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude krátka poklona Najsvätejšej sviatosti s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu. Kto sa zúčastní na poklone, môže získať úplné odpustky.

Spoločná spoveď bude v našej farnosti v pondelok 17. decembra 2017. Preto prosím veriacich, ktorí majú doma nevládnych a chorých príbuzných, ktorí by chceli svätú spoveď pred Vianocami, aby ich v tomto týždni prišli nahlásiť do zakristie kostolov. Spovedať ich budem 5. – 6. – 7. decembra.

V stredu chcem poprosiť ženy o umývanie okien na fare. Začína sa o 10.00 h.

V sobotu sa odchádza na vianočné trhy do Olomouca. Odchod autobusu je z Dolných Kočkoviec o 6.30 h a z Horných Kočkoviec 6.45 h. Nezabudnite si vymeniť české koruny a zobrať celodennú stravu. Predpokladaný príchod je o 23.00 h.

V sobotu večer bude v Dolných Kočkovciach pri zvonici pobožnosť pri adventnom venci. Začiatok je 18.30 h. Pobožnosť sa bude opakovať vždy v sobotu pred každou adventnou nedeľou v rovnakom čase.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Pri svätých omšiach bude požehnanie adventných vencov a sviec, ktoré si prinesiete. Po svätých omšiach bude tradičná zbierka na charitu.

Budúcu nedeľu 2. decembra 2018 sa uskutoční XI. Benefičný koncert v evanjelickom kostole v Púchove o 15.00 h. Zaznejú skladby v podaní žiakov ZUŠ a hostí. Srdečne sme pozvaní. Vstup je voľný.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 6, Dolné Kočkovce - sk. č. 3, Nosice - sk. č. 2.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť