Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

31. nedeľa v Cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17.00

32. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Pri príležitosti sviatku Všetkých svätých - patrónov farnosti, máme vo farnosti hody. Hodová svätá omša bude slávená spolu s 11. výročím posvätenia chrámu 4. novembra 2018 o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude páter Mikuláš Tressa CSsR. Po skončení hodovej svätej omše vás pozývame na malé pohostenie v parku pred kostolom. Touto cestou úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy hodovej slávnosti.

Po svätých omšiach bude pravidelná mesačná zbierka.

OZ „Fórum života“ cez projekt "Sviečka za nenarodené deti" ďakuje za vašu podporu.

Na budúci piatok bude stretnutie miništrantov po večernej svätej omši v kostole v Horných Kočkovciach.

V sobotu našu farnosť navštívi vdp. Marián Kuffa a vystúpi s prednáškou: „Zastavme zlo z Istanbulu.“ Začiatok bloku prednášok je v kostole v Horných Kočkovciach o 15.00 h, a vystúpia okrem M. Kuffu aj A. Chromík a P. Vilček. O 18.00 h bude svätá omša s kázňou k téme a po svätej omši bude sviečkový ružencový pochod. Srdečne pozývame všetkých.

Pozvánka na advent: V sobotu 1. decembra 2018 sa uskutoční jednodňový výlet na Svatý Kopeček, kde budeme sláviť svätú omšu, následne bude prehliadka Arcibiskupského paláca, orloja a kostolov v meste Olomouc a návšteva Vianočných trhov. Cena výletu je 15,-€ bez poistenia. Odchod autobusu bude o 6.00 h a predpokladaný príchod o 22.00 h.  Prihlasovať sa môžete oddnes v sakristii kostolov.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 11, Nosice - sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť