Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

30. nedeľa v Cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

07. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

-

17. 00

Štvrtok

Všetkých svätých

08. 30

11. 00

09. 45

-

Piatok

Spomienka na zosnulých

18. 00

16. 00

(V Dome smútku)

17. 00

Sobota

18. 00 prednáška

19. 00

-

17. 00

31. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00 hodová omša

09. 45

-

 

Zbierka pre misie a misionárov bola 875,- €. Ďakujeme za vašu podporu.

Občianske združenie „Fórum života“ každoročným projektom "Sviečka za nenarodené deti" prosí, aby ste si v období Pamiatky zosnulých spomenuli zapálením sviečky i na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečky sú na stolíku pri východe z kostola, môžete si ich vziať za symbolický príspevok. Príspevky z predaja sviečok budú použité na podporu projektov pomoci tehotným matkám.

V pondelok bude svätá omša ráno, nie večer.

Vo štvrtok 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých, čo je zároveň prikázaný sviatok. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši. Sväté omše budú ako v nedeľu, a v Nosiciach bude v stredu o 17.00 h  vigília slávnosti. V Dolných Kočkovciach v stredu svätá omša nebude.

V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú vo všetkých filiálkach, v Dolných Kočkovciach bude svätá omša v Dome smútku. (viz. rozpis)

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol, pôjde na sväté prijímanie a pomodlí sa Modlitbu Pána, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Tieto odpustky je možné získavať denne od 2. do 8. novembra pri nábožnej návšteve cintorína a zachovaní spomenutých podmienok.

V sobotu sa uskutoční prednáška pátra Mikuláša Tressu, misionára a exorcistu, na tému: „Duchovná výzbroj a duchovný rast kresťana.“ Začiatok je o 18.00 h v Horných Kočkovciach a po nej bude mimoriadna svätá omša o 19.00 h. Prednáška je duchovnou prípravou na hody. Viac informácií na plagáte.

Slávnosť Všetkých svätých je sviatok patrónov farnosti, vo farnosti máme hody. Hodová svätá omša bude slávená spolu s 11. výročím posvätenia chrámu v nedeľu 4. novembra 2018 o 11.00 h. Slávnostným kazateľom bude páter Mikuláš Tressa. Po svätej omši bude hodová zbierka. Po skončení omše vás pozývame na malé pohostenie v parku pred kostolom.

Pozvánka na advent: V sobotu 1. decembra 2018 sa uskutoční jednodňový výlet na Svatý Kopeček a do Olomouca na vianočné trhy. Podrobnosti ohlásime o týždeň.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 2, Dolné Kočkovce - sk. č. 10, Nosice - sk. č. 6.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť