Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

29. nedeľa v Cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

 

Sobota

 

-

17. 00

30. nedeľa v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Túto nedeľu sa koná zbierka pre misie a misionárov. Ďakujeme za vašu podporu.

Po svätých omšiach sa v sakristii v Horných Kočkovciach budú rozdeľovať podielové knihy pre členov SSV.

Občianske združenie „Fórum života“ každoročným projektom "Sviečka za nenarodené deti" prosí, aby ste si v období Pamiatky zosnulých spomenuli zapálením sviečky i na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečky sú na stolíku pri východe z kostola, môžete si ich vziať za symbolický príspevok. Príspevky z predaja sviečok budú použité na podporu projektov pomoci tehotným matkám na Slovensku.

Tento týždeň ešte nie je ešte prvý piatok, ale kvôli slávnosti Všetkých svätých a Spomienke na zosnulých budem spovedať už teraz, ako v prvopiatkovom týždni:

streda 15.00 – 16.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.00 – 16.30 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 11.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach.

Hodová svätá omša spolu s výročím posvätenia chrámu bude v nedeľu 4. novembra 2018. Slávnostným kazateľom bude p. Mikuláš Tressa, misionár, redemptorista.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 1, Dolné Kočkovce - sk. č. 9, Nosice - sk. č. 5.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť