Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

7. veľkonočná nedeľa 2019

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 30

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 30

17. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 30

17. 30

-

Sobota

-

-

18. 00

Nedeľa zoslania Ducha Svätého – Turíce

08. 30

11. 00


09. 45

-

 

Dnes sa uskutoční ohlásená zbierka na katolícke masmédiá. Okrem dnešnej zbierky môžete zaslať podporu cez poštovú poukážku, kde uvediete konkrétne masmédium, ktoré chcete podporiť. Poukážky sú k dispozícii na stolíku pri východe z kostola.

Spoveď k prvému piatku v mesiaci jún v kostoloch:

streda 16.00 – 17.30 h Dolné Kočkovce

piatok 15.30 – 17.00 h – Horné Kočkovce

Spoveď chorých a nevládnych:

streda 08.00 – Nosice

štvrtok 08.00 – penzión Hubertus, 10.30 – penzión na Kolónke

piatok 08.00 – Horné Kočkovce, 11.00 – Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša v Horných Kočkovciach.

Vo štvrtok večer, pred prvým piatkom, bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Je to eucharistická adorácia s modlitbami. Začiatok je o 20.00 h.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 3, Dolné Kočkovce - sk. č. 8, Nosice - sk. č. 5.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť