Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

6. nedeľa v cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Popolcová streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17. 00

1. pôstna nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes popoludní sa uskutoční organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 14.00 h a stretnutie rodičov birmovancov o 15.00 h. Obe stretnutia budú v kostole v Horných Kočkovciach. Prosím o „povinnú účasť“ aspoň jedného z rodičov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na zbierke vecí pre Slovenskú katolícku charitu. Veci ešte môžete prinášať, odvezú ich počas týždňa. Podrobnosti o zbierke sú na plagáte.

V stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Pri svätých omšiach budeme všetkých veriacich značiť popolom. Sme povinní v tento deň zachovať pôst od mäsa a iba jeden krát cez deň sa môžeme dosýta najesť. V pôstnom období sme pozvaní častejšie počúvať Božie slovo a zúčastňovať sa svätých omší, venovať sa modlitbe, robiť pokánie, zbavovať sa nerestí, nasledovať Krista na Krížovej ceste a tak sa náležite pripraviť na slávenie Veľkej noci.

V pôstnom období bude krížová cesta každý piatok a každú nedeľu v obvyklom čase. Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V piatok večer bude svätá omša v Horných Kočkovciach „Ako v nebi, tak i na zemi.“ Po svätej omši bude prednáška a moderovaná adorácia s modlitbami za vnútorné uzdravenie.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa. Uskutoční sa zbierka na charitu.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 12, Dolné Kočkovce - sk. č. 6, Nosice - sk. č. 1.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť