Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

4. nedeľa v cezročnom období 2018

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00 detská

16. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

Obetovanie Pána


18. 00


16. 30

-

Sobota

07. 00

požehnanie hrdla

-

17. 00

5. nedeľa

v Cezročnom období

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes bude po svätých omšiach zbierka pre potreby farnosti.

Vo štvrtok pred prvým piatkom bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“ Je to eucharistická adorácia s modlitbami. Začiatok je o 20.00 h.

V piatok je sviatok: Obetovanie Pána – Hromnice. Počas svätých omší bude obrad požehnania sviec. Prineste si sviece na požehnanie.

Zároveň je budúci týždeň prvý piatok v mesiaci február. Pristúpiť k sviatosti zmierenia bude možné vždy pol hodinu pred sv. omšou a okrem toho:

Dolné Kočkovce: Streda: od 15.00 – 16.30

Horné Kočkovce:   Piatok : od 15.00 – 16.15

Spovedať chorých a nevládnych budem v tomto týždni bez zmeny:

Štvrtok:........08.00 Penzión Hubertus

....................10.30 Penzión na Kolónke

....................13.00 Nosice

Piatok:.........08.00 Horné Kočkovce

....................11.00  Dolné Kočkovce

Vo štvrtok ráno nebude svätá omša vo farskom kostole, ale v DSS.

V sobotu je prvá sobota. Vo farskom kostole bude svätá omša naviac ráno o 7. 00 h. V sobotu je i sv. Blažeja. Požehnanie hrdla bude po svätej omši.

Ďakujem všetkým, ktorí organizovali „Ples rodín“ v Hradisku, i tým, ktorí darovali ceny do tomboly. Pán Boh zaplať.

Birmovka v našej farnosti bude v nedeľu 6. mája 2018.

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 20. mája 2018.

Od budúcej nedele bude pomáhať ako kostolník v Horných Kočkovciach Martin Vígľaš.

Pozvánka na púť:

Izrael a Jordánsko - 10 - dňový letecký zájazd v termíne od 25. apríla – 4. mája 2018. Cena je 890,- € a 190,- € víza a hraničné poplatky. Prihlásiť sa môžete na Farskom úrade v Horných Kočkovciach.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 10, Dolné Kočkovce - sk. č. 4, Nosice - sk. č. 7.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť