Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

4. Adventná nedeľa 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

Narodenie Pána

08. 30

11. 00

09. 45

11. 00

Utorok

Sv. Štefana

08. 30

11. 00

09. 45

11. 00

Streda

Sv. Jána- požehnanie vína

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

07. 00

-

-

Piatok  

18. 00

16. 30

-

Sobota

-

-

17. 00

1. nedeľa po Narodení Pána – Sv. rodiny Ďakovná pobožnosť

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes je Štedrý deň. Polnočné sväté omše sú v oboch kostoloch. Po svätých omšiach si môžete vziať skautmi prinesené Betlehemské svetlo.  

 

Zajtra je slávnosť Narodenia Pána, po svätých omšiach bude farská ofera. Na Narodenie Pána pozývame všetkých na „Jasličkovú pobožnosť“, ktorá sa uskutoční popoludní o 17.30 h v kostole v Dolných Kočkovciach.

 

Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, ktorí zbierajú peniaze pre chudobných rovesníkov v Afrike,  nech sa zapíše v zakristii kostolov. Koledovať budú na sv. Štefana od 14.00 h.

V stredu bude na sviatok sv. Jána požehnanie vami prineseného vína pri svätých omšiach.

Budúca nedeľa je sviatok Svätej rodiny a zároveň záver občianskeho roka. Po svätých omšiach bude ďakovná  pobožnosť.

Dňa 27. január bude v nových priestoroch Hradiska „Ples rodín.“ Pozvané sú celé rodiny, vrátane detí a starých rodičov. Vstupné je 20,- Eur ako minulý rok. Predaj lístkov začne v januári u organizátorov alebo v obchode.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce - sk. č. 5, Dolné Kočkovce - sk. č. 10, Nosice - sk. č. 2.

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť