Oznamy Farnosti Horné Kočkovce

34. Cezročná nedeľa 2017

Rozvrh svätých omší vo farnosti:

 

Horné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Nosice

Pondelok

18. 00

-

-

Utorok

07. 00

-

-

Streda

18. 00

16. 30

-

Štvrtok

-

-

-

Piatok

18. 00

16. 30

-

Sobota

07. 00

-

17.00

1. adventná nedeľa

08. 30

11. 00

09. 45

-

 

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude krátka poklona Najsvätejšej sviatosti s modlitbou zasvätenia ľudského pokolenia Božskému Srdcu. Kto sa zúčastní na poklone, môže získať úplné odpustky.

Minulotýždňová mesačná farská zbierka na opravu fasády farskej budovy bola vo výške 1100,- € +1000,- € ako osobitné dary. Ďakujem za vašu podporu.

Od 3. decembra 2017 začína „Kurz pre rodičov tínedžerov“ – kurz výchovy detí na CZŠ sv. Margity v Púchove. Rodičia sa môžu prihlásiť do piatka - 30. novembra 2017. Viac informácií nájdete na plagáte.

Spoločná spoveď bude v našej farnosti v pondelok 18. decembra 2017.

Prosím veriacich, ktorí majú doma nevládnych a chorých príbuzných, ktorí by chceli svätú spoveď pred Vianocami, aby ich do piatka prišli nahlásiť do zakristie kostolov. Spovedať ich budem vo štvrtok a v piatok - 30. novembra a 1. decembra 2016.

Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci december. Pristúpiť k sviatosti zmierenia bude možné vždy pol hodinu pred sv. omšou a okrem toho:

Dolné Kočkovce: Streda: od 15.00 – 16.30

Horné Kočkovce:   Piatok: od 15.00 – 16.20

Štvrtok:........od 08.00 Penzión Hubertus

....................od 11.00 Penzión na Kolónke

....................od 13.00 Nosice

Piatok:.........od 08.00 Horné Kočkovce

....................od 11.00 Dolné Kočkovce

Vo štvrtok nebude svätá omša vo farskom kostole, lebo sú sväté omše v DSS.

Vo štvrtok večer o 20.00 h bude vo farskom kostole v Horných Kočkovciach „Hodina s trpiacim Kristom.“  Je to eucharistická adorácia s modlitbami.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci, bude svätá omša ráno o 7.00 h vo farskom kostole.

V sobotu bude v Dolných Kočkovciach pri zvonici pobožnosť pri adventnom venci. Začiatok je 18.30 h. Pobožnosť sa bude opakovať pred každou adventnou nedeľou v rovnakom čase.

Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa. Pri svätých omšiach bude požehnanie advetných vencov a sviec. Po svätých omšiach bude tradičná zbierka na charitu.

Celoslovenská zbierka potravín v predajniach TESCO priniesla 18 ton potravín v hodnote takmer 25 000,- €. Ďakujeme všetkým darcom i dobrovoľníkom, ktorí pri zbierke pomáhali.

Zbierka pre Fórum života z predaja sviec bola vo výške 120,- €. Ďakujú za vašu podporu.

Prihlásení, na jednodňovú púť do Krakowa v sobotu 9. decembra 2017, nech prinesú peniaze do zakristie kostolov. Cena je 30,- € i s poistením. Odchod autobusu bude v sobotu ráno o 4.00 h a návrat po 24.00 h.

Upratovanie kostolov:

Horné Kočkovce.............sk. č. 1

Dolné Kočkovce.............sk. č. 6

Nosice............................sk. č. 6

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť